Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/script-loader.php on line 757 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/script-loader.php on line 757 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/script-loader.php on line 758 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/script-loader.php on line 758 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/load.php on line 926 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/theme.php on line 2360 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Privacy policy – Kartjee Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798
 1. PRIVACY BELEID

Onderstaand privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door vzw Kar.tjee en is van toepassing op de website www.kartjee.com en de daarmee gerelateerde domeinnamen (hieronder benoemd als “de website”).

In dit privacybeleid wordt toegelicht:

 1. Wie de verantwoordelijke is van de persoonsgegevens die via de website geregistreerd en verwerkt worden;
 2. Welke persoonsgegevens geregistreerd worden, waarom dit gebeurt en onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden;
 3. Wat de rechtsgrond is van de verwerking van die gegevens;
 4. In hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld;
 5. Welke maatregelen er genomen worden om de persoonsgegevens te beveiligen;
 6. Op welke manier de gebruiker de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan controleren en gebruik kan maken van zijn of haar rechten op grond van de Privacywet;
 7. Wanneer het privacybeleid voor het laatst herzien werd.

Hierbij moet worden opgemerkt dat onze website(s) en app(s) niet bedoeld zijn voor kinderen, maar enkel voor volwassenen. Het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen is dan ook geen bewuste actie. Gelieve meteen contact op te nemen via info@kartjee.com wanneer je als ouder (of wettelijke voogd) denkt dat jouw kind ons zijn/haar gegevens heeft verstrekt.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Vzw Kar.tjee
Pijnbroeksteenweg,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
België
Ondernemingsnummer: BE 0690.969.404

info@kartjee.com

Daarnaast maakt vzw Kar.tjee gebruik van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of dienst die in opdracht van vzw Kar.tjee persoonsgegevens verwerkt en die verantwoordelijk is voor de goede technische werking van de website (datatransmissie).

Uiteraard is de verwerkingsverantwoordelijke uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking en voldoen aan de verplichtingen van artikel 28 van de Privacywet.

De verwerkingsverantwoordelijke draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen van de verwerker. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Er kan niet verwacht worden dat de verwerkingsverantwoordelijke over dezelfde expertise beschikt.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

2.1 Website

Wanneer je onze website bezoekt, bewaren wij bepaalde gegevens. Die gegevens bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype, apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de domeinnaam van de website die je naar onze website gestuurd hebt en de manier waarop je onze website gebruikt. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we onze website kunnen blijven optimaliseren en zodat we fraude kunnen detecteren. Alle gegevens zijn anoniem en we gebruiken ze dus zeker niet om je te identificeren. Wanneer er strafbare feiten tegen of via de website gepleegd zijn, dan kunnen deze gegevens echter wel gebruikt worden om vast te stellen wie hiervoor verantwoordelijk is.

Wij verzamelen deze gegevens via cookies. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, dan vragen wij je eerst of je de cookies wil aanvaarden. Meer info over wat cookies zijn, waarom wij ze gebruiken, welke cookies er via onze site geplaatst worden, de bewaartermijn van de cookies en hoe je de cookies kan beheren, kan je terugvinden in onze cookie policy.

2.2 Ticketverkoop

Wanneer je een festivalticket koopt voor kar.tjee Festival verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden en privacybeleid van de website ikbenaanwezig.nl, https://ikbenaanwezig.nl/voorwaarden/  ,

Wanneer je een festivalticket bij ons hebt aangekocht, dan behouden wij ons het recht om je gegevens te gebruiken om je te informeren over praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten van vzw Kar.tjee. Dat gebeurt in het kader van het gerechtvaardigd belang om deze diensten bij klanten te promoten. Als je dergelijke informatie niet meer wilt ontvangen, dan kan je gebruikmaken van de uitschrijflink die te vinden is onderaan elke informatiemail die wij je toesturen. Of je kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen met vermelding van je e-mailadres.

2.3 Op het festival

Hoofdingang en helpdesk

Zowel aan de hoofdingang als aan de helpdesk maken wij gebruik van de gegevens die verbonden zijn aan je ticket. Dat is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst en om je identiteit te controleren om zo fraude tegen te gaan. Zodra je ticket gescand is, worden je ticket en de gegevens die eraan verbonden zijn ongeldig gemaakt.

Foto’s en video’s

Tijdens het evenement kunnen er sfeerfoto’s worden gemaakt die we daarna gebruiken voor onze website en/of sociale media. Mocht je uit een foto verwijderd willen worden, dan kan dit op eenvoudig verzoek. Neem contact op via info@kartjee.com, beschrijf de desbetreffende foto en wij doen zo snel mogelijk het nodige.

Indien wij tijdens het evenement gericht foto’s maken, zullen we jou ter plaatse mondeling om toestemming vragen. Mocht je alsnog willen dat deze foto wordt verwijderd dan kan dit ook op eenvoudig verzoek door contact op te nemen via info@kartjee.com en de desbetreffende foto te beschrijven.

Tijdens het festival worden opnames gemaakt die kunnen worden gebruikt om te verspreiden via o.a. web, social media of televisie. De kans bestaat dat je wordt gefilmd. Bij betreding van het festival doe je afstand van je portretrecht.

 1. Wat is de rechtsgrond van de verwerkte persoonsgegevens?

Door cookies te aanvaarden en/of een ticket aan te kopen geef je uitdrukkelijk toestemming aan vzw kar.tjee om je gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Die toestemming omvat tevens de toelating om de persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door de houders van de intellectuele rechten op het Kar.tjee festival en op het merk Kar.tjee, alsook door de titularissen van de domeinnamen van de Website.

Daarnaast doet vzw kar.tjee ook een beroep op het gerechtvaardigd belang om na de aankoop van een festivalticket de gegevens te gebruiken voor communicatie omtrent het festival en andere evenementen van vzw kar.tjee.

 1. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van verwerkers en de toegewezen aantal personen in dienst van vzw kar.tjee, geeft vzw kar.tjee geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien vzw Kar.tjee toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd.

 1. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een beveiligd elektronisch systeem in een afgesloten omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor de aangeduide verwerkers en toegewezen aantal personen in dienst van vzw Kar.tjee die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. Op die manier probeert vzw kar.tjee verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 1. Wat zijn jouw rechten?

Als gebruiker van de website beschik je in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van je persoonsgegevens:

Recht op inzage en rechtzetting

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die vzw kar.tjee verwerkt, in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen.

Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen uit de database van vzw kar.tjee.

Recht om klacht in te dienen

Indien je van mening bent dat vzw kar.tjee je gegevens onrechtmatig verwerkt heeft, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit: https://www.privacycommission.be/

Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door vzw kar.tjee of indien je gebruik wil maken van jouw rechten op grond van de Privacywet , neem dan contact op met vzw kar.tjee via een schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd verzoek en met vermelding van je e-mailadres naar info@kartjee.com of naar Pijnbroekstraat 67, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België.

 1. Wijzigbaarheid van het privacybeleid

Vzw Kar.tjee heeft het recht om dit privacy beleid te veranderen indien dat nodig zou zijn. Je kijkt deze pagina dan ook best regelmatig na op wijzigingen. Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 11 september 2018.

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/b/6/9/kartjee.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798